Kazimierz dolny – zabytkowe miasto

Kazimierz Dolny noclegi to nieduża miejscowość leżąca w dolinie środkowej Wisły o unikalnych walorach architektoniczno-krajobrazowych – w 1994 roku uznany został za pomnik historii. Naturalne ukształtowanie terenu, ze wzgórzami, dolinami i wąwozami, wpłynęło na specyficzny układ urbanistyczny Kazimierza, z niską rozluźnioną zabudową w pasie sadów nadwiślańskich i wyróżniającymi się bryłami zabytkowych budowli nanizanych na główną oś kompozycyjną. Zachowana …