Wystawa przyrodnicza i nie tylko…

Wystawa przyrodnicza i nie tylko… Pieniny noclegi
Pod tą tajemniczą nazwą kryje się nazwa prywatnej galerii sztuki oraz wystawa przyrodnicza Państwa Anny i Tadeusza Olesiów z Krościenka. Pani Anna pochodzi z Ojcowa. od 25 lat uprawia haft artystyczny. Jest samoukiem. Haftuje obrusy, bluzki, serwetki, obrazy, obrabia serwetki i obrusy na szydełku. Tematy jej haftów są różnorodne: kwiaty, ptaki, pejzaże, oraz świątki….
Pan Tadeusz, zawodowy preparator, z zamiłowania przyrodnik i zoolog, od ponad 50 lat zajmuje się preparowaniem zwierząt. Przez piętnaście lat pracował w Polskiej Akademii Nauk prowadząc zajęcia z biologii dla studentów. Następnie zajmował się preparowaniem zwierząt w Pienińskim PN. cały czas tworzy eksponaty dla ogrodów zoologicznych, parków narodowych, muzeów przyrodniczych… Pieniny noclegi domki
W swoich zbiorach posiada kilkaset okazów wielu gatunków zwierząt pochodzących z całego świata… Pieniny noclegi tanie

Kościół pod wezwaniem św. Marcina, z drugiej połowy 15 w. Przebudowany w 1618 r. Budowla Pieniny pensjonaty
o konstrukcji zrębowej, ściany obite gonem. Posiada kwadratową wieżę z nadwieszoną izbicą i ostrosłupowym chełmem. Do czasów 1 wojny światowej na wieży zawieszone były dwa niewielkie dzwony z 1775 i 1776 r., zarekwirowane przez rząd austriacki na cele wojskowe. Wewnątrz zachowane fragmenty  chłopskiej polichromii z 1618 r. i resztki malowideł patronowych. W ołtarzu głównym  cenny  tryptyk  z początku 16 w. W latach trzydziestych 20 w. planowano rozbudować kościół przez dodanie kaplic bocznych. Na szczęście pomysł nie doczekał się realizacji, dzięki czemu obiekt zachował swą archaiczną bryłę. Jeden z najcenniejszych gotyckich kościołów drewnianych w Małopolsce.

Kościół św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych Pieniny pokoje do wynajęcia
Jednonawowa budowla o konstrukcji zrębowej, wzniesiona około roku 1513, przebudowany po zniszczeniach spowodowanych przez powodzie w wieku 17. Z tego okresu pochodzi również wieża posiadająca pozorną izbicę. Zakrystia, przybudówka i kruchta dostawione około roku 1894. Większość wyposażenia ruchomego, między innymi naczynia liturgiczne, drewnianą chrzcielnicę w kształcie sześciobocznego kielicha z ostrosłupową nakrywą zwieńczoną krzyżem oraz gotycki tryptyk z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem przeniesiono do nowego kościoła. Figura w tryptyku jest kopią czternasto – wiecznej rzeźby przechowywanej obecnie w muzeum diecezjalnym w Tarnowie. W starym kościele zobaczyć można obrazy św. Antoniego Padewskiego (18 w.) i św. Katarzyny Aleksandryjskiej (18 w.) oraz barokową ambonę.