Wadowice

Wadowice położone są w zachodniej części Pogórza Wielickiego, w kotlinie pomiędzy wzniesieniami Pogórza i pasmami Beskidu Małego,. Centrum miasta leży na wysokości około 270 m n.p.m. Teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, najwyżej położone punkty stanowią wzniesienia Czumówki, Łazówki i Górnicy. Różnica wzniesień między npunktami wynosi ok. 50 m.

 Wadowice to jest niewielką miejscowością ale , nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o tym miejscu, a to za sprawą naszego papieża- Karola Wojtyły, który właśnie tutaj urodził się i spędził swe dzieciństwo.

Wadowice zadbały o to, by ośrodek stał się atrakcyjny zarówno dla turystów jak i pielgrzymów. Zabytki zostały wspaniale odnowione, a Rynek zykał nową płytę i nowoczesny wygląd. Wadowice oferuje również całkiem dużą bazę noclegową, znajdziemy nocleclegi tj kwatery prywatne, apartamenty, domki, ośrodki wypoczynkowe, wczasowe

Przez obszar Wadowic biegną dwa szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym, krzyżujące się w Wadowicach, trasa Kraków – Bielsko-Biała

Na terenie Wadowic różne formy ochrony przyrody. Park Krajobrazowy Beskidu Małego obejmuje swoim zasięgiem południową część Gminy (2069 ha). Naturalne walory krajobrazowe dolin Choczenki i Ponikiewki, porośniętych borem świerkowym, mieszanym i buczyny karpackiej. Wadowice

Pomniki przyrody
Skałka fliszowa w Ponikwi, wznosząca się na szczycie góry Żar w Beskidzkie Małym (761 m n.p.m).

Zarejestrowane pomniki przyrody ożywionej

Wadowice
– dąb szypułkowy o obwodzie pnia 495 cm,
– lipa szerokolistna w wieku ok. 250 lat,
– dąb szypułkowy o obwodzie pnia 380 cm.

Wadowice pokrywają głównie lasy świerkowe, z domieszkami buka i jodły. Zróżnicowanie gatunków drzew i krzewów ma również wpływ na urozmaicenie roślin runa i poszycia leśnego. Rate.
Spośród zwierząt zamieszkują tu lisy, wiewiórki oraz zające, a spośród ptaków sikorki, zięby sosnówki, kuropatwy i sójki.

Ścieżka przyrodnicza na Goryczkowce na wzniesieniu Goryczkowiec znajduję się ścieżka przyrodnicza, gdzie podczas spaceru można poznać wybrane gatunki fauny i flory pobliskiej okolicy

Ścieżka oznaczona jest kolorem biało – niebieskim, znajduje się na niej 14 przystankó

Bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny tutaj Karol Wojtyła przyjął chrzest i przystąpił do I Komunii Świętej. Papież trzykrotnie odwiedził swój parafialny kościół. W roku 1999 ukoronował obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W 2011 roku Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał relikwie: krew Jana Pawła II w specjalnym relikwiarzu

Kościół Św. Piotra Apostoła wybudowany w 1991 jako wotum wdzięczności Bogu za wybór Karola Wojtyły na papieża oraz ocalenie go z zamachu na Placu Św. Piotra 13 maja 1981 roku 

Sanktuarium Świętego Józefa – Klasztor Ojców Karmelitów Bosych d 2004 roku kościół karmelitów nosi tytuł Sanktuarium Św. Józefa. Karol Wojtyła wraz z ojcem często chodził do tego kościoła, zwłaszcza do spowiedzi. W obrazie w głównym ołtarzu znajduje się Pierścień Papieski przekazany w 2003 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II.