Wadowice

Wadowice położone są w zachodniej części Pogórza Wielickiego, w kotlinie pomiędzy wzniesieniami Pogórza i pasmami Beskidu Małego,. Centrum miasta leży na wysokości około 270 m n.p.m. Teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, najwyżej położone punkty stanowią wzniesienia Czumówki, Łazówki i Górnicy. Różnica wzniesień między npunktami wynosi ok. 50 m.  Wadowice to jest niewielką miejscowością ale …